Veckobrev v 52

När besiktningen av den nya liften var i mål under tisdagen i julveckan så blev fokus på onsdagskvällens arbetspass att förbereda anläggningen för snöproduktion. Snökanoner placerades ut, slangar för vattenanslutning mellan vattenposterna och snökanoner drogs fram, samma sak för elkablar till snökanonerna.

På julaftons morgon så startades sedan snöproduktionen. När väl snöproduktionen startats så planeras ett ”ronderingsschema”, då några av våra frivilliga hjältar turas om att titta till snökanonerna, och ibland svänga dem, beroende på hur vinden blåser. Det gäller ju att så mycket snö som möjligt hamnar på rätt ställe.

På Juldagen så startades vårt elverk upp och vi kopplade om från nät-el till elverk för drift av pumpar och eluttag i teknikbacke medan resterande anläggning fortfarande försörjs med nät-el. Detta ger oss möjlighet till att ”köra allt vi har”.

Efter på Juldagen stoppar tyvärr anläggningen pga av fel i elverket och trolig orsak är den gamla blå snökanonen. Efter att anläggningen startats upp igen så går det 2 h innan den blåa snökanonen är helt nedisad och får stängas ned. Denna snökanon kräver jättemycket handpåläggning, den läcker och kräver mycket tät justering och det skulle behöva stå en gubbe eller gumma där hela tiden så det är ganska självklart att ingen vill använda den, så frågan är om den första snökanonen som vi införskaffade 2014 nu gjort sitt och får gå i pension

På söndagen flyttade vi runt lite på snökanonerna, för att sprida snön så mycket som möjligt och även få mer snö längre upp i backen. Under natten till tisdagen, kl 05.00, stängde vi av snöproduktionen på grund av att mildväder kom in.

Under de efterföljande mellandagarna så finputsade vi på den ombyggda och förbättrade skidboden, filter på snökanonerna byttes och rengjordes, returmaterial kördes tillbaks till XL Bygg, ny fibekabel drogs till garage/maskinrum, gips sattes på väggarna och spacklades sedan.

Vi hann även att installera ett tidur för belysning av pulkabacken, så att de besökare som åker pulka kvällstid kan få det ljust. Ljuset är tänt 16-20 varje dag!
Det är de ideella hjältarna som gör det möjligt, stöd oss gärna så att vi kan fortsätta att utveckla anläggningen.