Privacy Policy

Privacy Policy Hjortberget

2021-12-28

Vår webbplats är: https://hjortberget.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis bokningsnummer och IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in för att hantera en bokning

När du bokar hos oss på Hjortberget så samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din bokning, om bokningen omfattar barn samlar vi in dessa uppgifter även för barnet förutsatt att det krävs för att fullgöra bokningen. Exempel på uppgifter som Hjortberget samlar in från dig kan vara:

  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer, adress
  • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress
  • Bokningsuppgifter, t.ex. bokningsnummer och vilka produkter du beställt
  • Hälsouppgifter, t.ex. längd, vikt och skostorlek för att kunna anpassa t.ex. skidhyran.

Uppgifter som samlas in via Mina Sidor

Om du registrerar en användaridentitet på hjortberget.se (Mina Sidor) samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. På Min Sida kan du sedan administrera dina uppgifter.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra gäster i ett sällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga individers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. När du lämnar personuppgifter om andra gäster måste du vara säker på att dessa gäster samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i max tre år.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering. Du är när som helst välkommen att kontakta oss för att få ett utdrag av dina personuppgifter, få dem ändrade eller raderade. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning.

Kontakt

Hjortberget
572 37 Oskarshamn

E-post: info@hjortberget.se

Cookies

På hjortberget.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies hjortberget.se.