Regler & bestämmelser

Hjortberget

För att värna om allas säkerhet gäller det att man som besökare på vår skidanläggning följer vissa regler och bestämmelser.

I ”SLAO:s Lilla Gula” hittar du allmänna bestämmelser, åk- och liftregler, tips m.m. Det vill säga allt som är viktigt att veta om lift- och utförsåkning.

Regler och bestämmelser i korthet:

  • Obehöriga äger ej tillträde till skidanläggningen under icke öppettider då den är att betrakta som arbetsplats.
  • Pulkor, cyklar, kälkar, snöskotrar m.m., samt andra färdmedel/åkdon som ej tillhör skidanläggningen är inte tillåtna i skidanläggningen vid någon tidpunkt.
  • Nedmontering av nät och skyddsmadrasser kan medföra polisanmälan.
  • Åkning på dessa och andra redskap är både förbjudet och förenat med livsfara.
  • Gående/promenerande samt hundar och skidåkare som går på skidor uppför markerade nedfarter är ej tillåtet vid någon tidpunkt.
  • Efter mörkrets inbrott och vid kvällsöppet är utförsåkning endast tillåtet i belysta och/eller öppna nedfarter.
  • Utförsåkning är inte tillåtet i avstängda eller avspärrade områden.

Här kan du läsa hela fullständiga regler och bestämmelser i ”SLAO:s Lilla Gula”.

Hjortberget Beachflagga