Veckobrev v50

Hjortberget – Statusuppdatering liftprojektet – Vecka 50

Vi har, mitt i en pressad situation, tyvärr haft objudna gäster som förstör och stjäl. När detta inträffar fyra gånger så är vi inte bara trötta och slitna i vårt gäng utan vi blir ledsna också.

Varifrån ska man hämta energin när tårarna svider i ögonen istället för att känna glädjas åt det fantastiska arbete som utförs av riktiga hjältar.

Men, när klumpen i magen har försvunnit och tårna har torkat så knyter vi näven igen, vi ska i mål med vårt Liftprojekt!!!

Efter montering av motorer för drivning av liftarna har vi kopplat in dem elektriskt och anslutit dem till de apparatskåp som levererats till liftarna. Ett av apparatskåpen har Midroc levererat material till.

Apparatskåpen för styrning av liftarna har vi byggt på Toppteknik/liftbyggarens konstruktion. Toppteknik har monterat givare och anslutit till de signalkablar som vi installerat så att ”säkerhetskretsen” är komplett. Det har monterats utrustning för att fjärrstyra liften ute vid påstigningen och kommer på det sättet kunna både övervaka, stoppa och hjälpa de som ska ombord ????

Arbetskvällar och helgarbete har fokuserat på att bygga elanläggningen, styrsystem, bygga liftkur med allt ifrån golvbrunnar till att få ordning på det som förstörts av de objudna gästerna. Det har varit två bakslag eller bekymmer med att nytt elkraftsskåp ännu inte levererats, så vi lever på en provisorisk lösning några dagar.

När fönstren kom och skulle monteras visade det sig att det tyvärr var fel storlek som levererades… Så, veckan har varit tuff, med en mindre skara som gjort insatser, men vi har räddats av några flitiga pensionärer.

Driftsättning och provning har utförts, det har behövt kluras för att hitta lösningar och justera lite här och lite där. Medbringarna har monterats på den vänstra liften och ska under måndagen monteras på den högra. Vi ser nu fram emot den planerade besiktningen som utförs tisdag den 21 december, så håll tummarna.

Det har schaktats för vattenledning till bullerskydd och Elajo har svetsat ett T-stycke på en befintlig högtrycksledning. Grävning för ny elkraft till bullerskydd har påbörjats men inte hunnits avslutas pga. tjäle och då krävt att vi först fått elda innan det varit möjligt att gräva.

Det är många som har lovat att ”när en ny lift kommer på plats då ska jag åka”, så uppmaningen är att ni kan börja förbereda er!

Hjältarna på berget/De engagerade i Hjortberget