Hjortberget

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet

Hjortbergets anläggning drivs av Friluftsfrämjandet Oskarshamn

Naturen är friluftslivets arena.

En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet. Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med cirka 82 000 medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar för bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet. 

Läs mer på www.friluftsframjandet.se för mer information om tex medlemskap, fördelar med att vara medlem i friluftsfrämjandet.